098.862.06.06

038.366.2222

CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ DÂY CUROA

10/10/2019
CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ DÂY CUROA

 

https://ducthanhdat.com.vn/catalogue-day-curoa-catalogue-bang-tai-catalogue-day-dai-det

 

 

 

Dây curoa truyền động được phân làm 3 loại chính - 

Dây curoa thang -

Dây curoa răng -

Dây curoa dẹt

Các ký tự được ghi trên dây curoa thể hiện 5 yếu tố sau:

- Điều kiện làm việc của dây curoa (dây có khả năng kháng lại các yếu tố môi trường như dầu, kiềm, ozone, nước, nhiệt độ). -

Thông số hình học của dây curoa: Đây chính là các thông số kỹ thuật của dây, nó bao gồm các thông số như chiều dầy, chiều rộng, góc nghiêng và chu vi dây.

Đây là thông số quan trọng nhất để có thể lựa chọn dây curoa đúng với yêu cầu. - Hãng sản xuất dây curoa ( Tên hãng như: Bando, ThreeV, Mitsusumi, Mitsuba…)

- Loại dây: Đây chính là chủng loại dây curoa theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể kể ra 1 số chủng loại cơ bản như Multiple V belt, Synchronous belt, Power ace, Narrow V belts, Ribbed Belts… -

Công nghệ hoặc nước sản xuất: Thông số này có hãng sẽ ghi trên dây có hãng không ghi Ví dụ như Germany Technology, Made in Japan.

Chú ý:  Có những loại dây đặc biệt trên dây chỉ ghi nguyên số, nó không có gì phức tạp, tất cả các số đó đều thể hiện thông số dầy x rộng x góc nghiêng x chu vi đai.

Trong 5 yếu tố được ghi trên dây, chúng tôi chỉ phân tích kỹ và chỉ ra rõ ràng cho các bạn biết về yếu tố thứ 2 là Thông số kỹ thuật dây curoa, chi tiết như sau: -

Nó gồm phần chữ và phần số.

Phần chữ là các chủng loại dây.

+ Với dây hình thang thì có: FM, A, B, C, D, E, SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V, 8V, 1422V, 1922V, 2322V…..

Mỗi chữ đó ứng với 1 loại dây, mỗi loại dây chỉ khác nhau về chiều dầy, chiều rộng và góc nghiêng ( Tất nhiên là mỗi loại dây có cấu tạo vật liệu làm ra khác nhau, trong khuôn khổ bài viết này sẽ không nói đến cấu tạo và cách để làm ra 1 sợi dây curoa) 

+ Đối với dây curoa răng thì có: XL, L, H, XH, S3M, S5M, S8M, S14M, T, AT,… Với dây curoa răng thì phần chữ thể hiện sự khác nhau về bước răng và hình dạng răng. Có 2 loại răng cơ bản hay dùng là răng tròn và loại răng vuông. 

Phần số là chu vi đai (Chiều dài dây curoa). Chúng ta hay nhầm lẫn ở phần này do thông số dây curoa dùng cả hai đơn vị tính là hệ mét và hệ inches. Sau đây là tiêu chuẩn chung RMA mà các hãng sản xuất dây curoa lớn áp dụng cho sản phẩm của mình.

Dây curoa thang Multiple bản A-B-C-D-E đơn vị tính là inches. Ví dụ: Dây curoa Bando bản B Dây curoa thang Power Ace có đơn vị tính là inches x 10. Ví dụ: Dây curoa công nghiệp 5V950 –

Bando Bảng Quy đổi dây Curoa thang thông dụng

Bản A,B,C,D: - A 1321LI : Là Loại Dây Bản  A Chu Vi, Chiều dài đường trong dây là 1321mm. - A1351LW : Là Loại Dây Bản A Chu vi, chiều dài giữa dây là 1351mm. DÂY CU ROA BẢN A - TYPE A (INSIDE LENGTH) (inch) (mm) (inch) (mm) A23 A 584 A74 A 1880 A24 A 610 A75 A 1905 A25 A 635 A76 A 1930 A26 A 660 A77 A 1956 A26 1/2 A 670 A78 A 1981 A27 A 686 A79 A 2007 A28 A 711 A80 A 2032 A29 A 737 A81 A 2057 A30 A 762 A82 A 2083 A31 A 787 A83 A 2108 A32 A 813 A84 A 2134 A32 1/2 A 825 A85 A 2159 A33 A 838 A86 A 2184 A34 A 864 A87 A 2210 A34 1/2 A 875 A88 A 2235 A35 A 889 A89 A 2261 A36 A 914 A90 A 2286 A37 A 940 A91 A 2311 A37 1/2 A 950 A92 A 2337 A38 A 965 A93 A 2362 A38 1/2 A 975 A94 A 2388 A39 A 991 A95 A 2413 A40 A 1016 A96 A 2438 A41 A 1041 A97 A 2464 A42 A 1067 A98 A 2489 A43 A 1092 A99 A 2515 A44 A 1118 A100 A 2540 A45 A 1143 A102 A 2591 A46 A 1168 A104 A 2642 A46 1/2 A 1180 A106 A 2692 A47 A 1194 A108 A 2743 A48 A 1219 A110 A 2794 A49 A 1245 A114 A 2896 A50 A 1270 A118 A 2997 A51 A 1295 A122 A 3099 A52 A 1321 A126 A 3200 A53 A 1346 A130 A 3302 A54 A 1372 A136 A 3454 A55 A 1397 A142 A 3607 A56 A 1422 A148 A 3759 A57 A 1448 A154 A 3912 A58 A 1473 A160 A 4064 A59 A 1499 A167 A 4242 A60 A 1524 A173 A 4394 A61 A 1549 A180 A 4572 A62 A 1575 A187 A 4750 A63 A 1600 A195 A 4953 A64 A 1626 A208 A 5283 A65 A 1651 A210 A 5334 A66 A 1676 A220 A 5588 A67 A 1702 A236 A 5994 A68 A 1727 A240 A 6096 A69 A 1753 A248 A 6299 A70 A 1778 A264 A 6706 A71 A 1803 A276 A 7010 A72 A 1829 A280 A 7112 A73 A 1854 BẢNG QUY ĐỔI DÂY CUROA BẢN B (inch) (mm) (inch) (mm) B23 B 584 B74 B 1880 B24 B 610 B75 B 1905 B25 B 635 B76 B 1930 B26 B 660 B77 B 1956 B26 1/2 B 670 B78 B 1981 B27 B 686 B79 B 2007 B28 B 711 B80 B 2032 B29 B 737 B81 B 2057 B30 B 762 B82 B 2083 B31 B 787 B83 B 2108 B32 B 813 B84 B 2134 B32 1/2 B 825 B85 B 2159 B33 B 838 B86 B 2184 B34 B 864 B87 B 2210 B34 1/2 B 875 B88 B 2235 B35 B 889 B89 B 2261 B36 B 914 B90 B 2286 B37 B 940 B91 B 2311 B37 1/2 B 950 B92 B 2337 B38 B 965 B93 B 2362 B38 1/2 B 975 B94 B 2388 B39 B 991 B95 B 2413 B40 B 1016 B96 B 2438 B41 B 1041 B97 B 2464 B42 B 1067 B98 B 2489 B43 B 1092 B99 B 2515 B44 B 1118 B100 B 2540 B45 B 1143 B102 B 2591 B46 B 1168 B104 B 2642 B46 1/2 B 1180 B106 B 2692 B47 B 1194 B108 B 2743 B48 B 1219 B110 B 2794 B49 B 1245 B114 B 2896 B50 B 1270 B118 B 2997 B51 B 1295 B122 B 3099 B52 B 1321 B126 B 3200 B53 B 1346 B130 B 3302 B54 B 1372 B136 B 3454 B55 B 1397 B142 B 3607 B56 B 1422 B148 B 3759 B57 B 1448 B154 B 3912 B58 B 1473 B160 B 4064 B59 B 1499 B167 B 4242 B60 B 1524 B173 B 4394 B61 B 1549 B180 B 4572 B62 B 1575 B187 B 4750 B63 B 1600 B195 B 4953 B64 B 1626 B208 B 5283 B65 B 1651 B210 B 5334 B66 B 1676 B220 B 5588 B67 B 1702 B236 B 5994 B68 B 1727 B240 B 6096 B69 B 1753 B248 B 6299 B70 B 1778 B264 B 6706 B71 B 1803 B276 B 7010 B72 B 1829 B280 B 7112 B73 B 1854 BẢNG QUY ĐỔI DÂY CUROA BẢN C (inch) (mm) (inch) (mm) C30 C 762 C89 C 2261 C31 C 787 C90 C 2286 C32 C 813 C92 C 2337 C33 C 838 C93 C 2362 C34 C 864 C94 C 2388 C35 C 889 C95 C 2413 C36 C 914 C96 C 2438 C37 C 940 C97 C 2464 C38 C 965 C98 C 2489 C39 C 991 C99 C 2515 C40 C 1016 C100 C 2540 C41 C 1041 C102 C 2591 C42 C 1067 C104 C 2642 C43 C 1092 C106 C 2692 C44 C 1118 C108 C 2743 C45 C 1143 C110 C 2794 C46 C 1168 C112 C 2845 C47 C 1194 C114 C 2896 C48 C 1219 C116 C 2946 C49 C 1245 C118 C 2997 C50 C 1270 C120 C 3048 C51 C 1295 C122 C 3099 C52 C 1321 C124 C 3150 C53 C 1346 C126 C 3200 C54 C 1372 C128 C 3251 C55 C 1397 C130 C 3302 C56 C 1422 C132 C 3353 C57 C 1448 C134 C 3404 C58 C 1473 C136 C 3454 C59 C 1499 C138 C 3505 C60 C 1524 C140 C 3556 C61 C 1549 C142 C 3607 C62 C 1575 C144 C 3658 C63 C 1600 C146 C 3708 C65 C 1651 C148 C 3759 C66 C 1676 C150 C 3810 C67 C 1702 C158 C 4013 C68 C 1727 C162 C 4115 C69 C 1753 C167 C 4242 C70 C 1778 C173 C 4394 C71 C 1803 C177 C 4496 C72 C 1829 C180 C 4572 C73 C 1854 C187 C 4750 C74 C 1880 C190 C 4826 C75 C 1905 C197 C 5004 C76 C 1930 C208 C 5283 C77 C 1956 C210 C 5334 C78 C 1981 C220 C 5588 C79 C 2007 C225 C 5715 C80 C 2032 C236 C 5994 C81 C 2057 C240 C 6096 C82 C 2083 C248 C 6299 C83 C 2108 C264 C 6706 C84 C 2134 C270 C 6858 C85 C 2159 C280 C 7112 C86 C 2184 C295 C 7493 C87 C 2210 C300 C 7620 C88 C 2235 C315 C 8001 BẢNG QUY ĐỔI DÂY CUROA BẢN D (inch) (mm) (inch) (mm) D30 D 762 D89 D 2261 D31 D 787 D90 D 2286 D32 D 813 D92 D 2337 D33 D 838 D93 D 2362 D34 D 864 D94 D 2388 D35 D 889 D95 D 2413 D36 D 914 D96 D 2438 D37 D 940 D97 D 2464 D38 D 965 D98 D 2489 D39 D 991 D99 D 2515 D40 D 1016 D100 D 2540 D41 D 1041 D102 D 2591 D42 D 1067 D104 D 2642 D43 D 1092 D106 D 2692 D44 D 1118 D108 D 2743 D45 D 1143 D110 D 2794 D46 D 1168 D112 D 2845 D47 D 1194 D114 D 2896 D48 D 1219 D116 D 2946 D49 D 1245 D118 D 2997 D50 D 1270 D120 D 3048 D51 D 1295 D122 D 3099 D52 D 1321 D124 D 3150 D53 D 1346 D126 D 3200 D54 D 1372 D128 D 3251 D55 D 1397 D130 D 3302 D56 D 1422 D132 D 3353 D57 D 1448 D134 D 3404 D58 D 1473 D136 D 3454 D59 D 1499 D138 D 3505 D60 D 1524 D140 D 3556 D61 D 1549 D142 D 3607 D62 D 1575 D144 D 3658 D63 D 1600 D146 D 3708 D65 D 1651 D148 D 3759 D66 D 1676 D150 D 3810 D67 D 1702 D158 D 4013 D68 D 1727 D162 D 4115 D69 D 1753 D167 D 4242 D70 D 1778 D173 D 4394 D71 D 1803 D177 D 4496 D72 D 1829 D180 D 4572 D73 D 1854 D187 D 4750 D74 D 1880 D190 D 4826 D75 D 1905 D197 D 5004 D76 D 1930 D208 D 5283 D77 D 1956 D210 D 5334 D78 D 1981 D220 D 5588 D79 D 2007 D225 D 5715 D80 D 2032 D236 D 5994 D81 D 2057 D240 D 6096 D82 D 2083 D248 D 6299 D83 D 2108 D264 D 6706 D84 D 2134 D270 D 6858 D85 D 2159 D280 D 7112 D86 D 2184 D295 D 7493 D87 D 2210 D300 D 7620 D88 D 2235 D315 D 8001

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận:
DMCA.com Protection Status